Szkolenia

1. Zespół

a) Zarządzanie zespołem i motywowanie pracowników, jak wzmacniać i rozwijać kompetencje menadżera.
Najważniejsze zagadnienia: budowanie efektywnych zespołów; rozwój kompetencji przywódczych; style kierowania zespołem; wzmacnianie motywacji w zespole; rozmowy z trudnymi pracownikami; unikanie błędów w zarządzaniu zespołem.

b) Umiejętność komunikacji w dużym zespole, współpraca w zespole.
Najważniejsze zagadnienia: budowanie efektywnych zespołów pracowniczych; podnoszenie efektywności istniejących zespołów pracowników; komunikacja bez zniekształceń – zasady skutecznej komunikacji w zespole; rozwiązywanie konfliktów w zespole.

c) Prowadzenie zebrań
Najważniejsze zagadnienia: Expose szefa zespołu; komunikowanie trudnych informacji;planowanie efektywnych zebrań; techniki moderowania i prowadzenia spotkań grupowych;zarządzanie konfliktem podczas spotkania.

d) Systemy motywacyjne
Najważniejsze zagadnienia: strategie i obszary motywowania pracowników, rodzaje systemów premiowych, oceny okresowe, stawianie celów, MBO, grywalizacja i motywatory pozapłacowe, szeregowanie stanowisk wg strategii motywowania.

2. Kontakty z klientem

a) Techniki sprzedaży: budowanie relacji z klientem (moduł wprowadzający w zagadnienia sprzedaży)
Najważniejsze zagadnienia: budowanie długofalowych relacji z klientem; nowoczesne modele rozmów handlowych; wywieranie wpływu na klienta; etapy sprzedaży – o czym trzeba pamiętać.

b) Techniki sprzedaży: negocjacje handlowe
Najważniejsze zagadnienia: zasady prowadzenia negocjacji; etapy prowadzenia negocjacji;modele prowadzenia negocjacji; błędy, których należy unikać; perswazja w negocjacjach;sztuka argumentacji w negocjacjach.

c) Techniki sprzedaży: pokonywanie obiekcji i zastrzeżeń klienta
Najważniejsze zagadnienia: trudny klient; radzenie sobie z oporem; dopasowanie się do klienta; techniki pokonywania obiekcji; asertywność w pracy handlowca.

d) Techniki sprzedaży: telefoniczna obsługa klienta
Najważniejsze zagadnienia: specyfika telefonicznego kontaktu z klientem; etapy telefonicznej obsługi klienta; przyciąganie uwagi klienta; pokonywanie obiekcji.

e) Techniki sprzedaży: prezentacje handlowe produktów i usług
Najważniejsze zagadnienia: rodzaje i techniki prezentacji handlowych; autoprezentacja w pracy handlowca; metody przyciągania uwagi odbiorcy; etapy profesjonalnej prezentacji;perswazja w prezentacji; odpowiadanie na tzw. „trudne pytania”.

3. Rozwój osobisty

a) Asertywność w relacjach interpersonalnych
Najważniejsze zagadnienia: asertywność w naszym życiu; obrona swoich praw; zasady asertywności; konstruktywna kłótnia; asertywne wyrażanie złości; asertywne wyrażanie krytyki; asertywna odmowa; asertywna pochwała; stawianie granic.

b) Radzenie sobie ze stresem
Najważniejsze zagadnienia: stres w naszym życiu; indywidualne reakcje na stres; radzenie sobie w trudnych sytuacjach; psychologiczne metody radzenia sobie ze stresem; fizjologiczne metody radzenia sobie ze stresem; asertywność a stres.

c) Zarządzanie sobą w czasie
Najważniejsze zagadnienia: złodzieje czasu i ich eliminacja; metody wyznaczania celów;reguły zarządzania sobą w czasie; narzędzia do zarządzania sobą w czasie; efektywne delegowanie zadań.

4. Zarządzanie sprzedażą

a) Zarządzanie sprzedażą
Najważniejsze zagadnienia: zarządzanie kanałami sprzedaży, systemy premiowe dla handlowców, analizy rentowności i efektywności sprzedażowej, optymalne planowanie sprzedaży, polityka rabatowa, standardy pracy, egzekucja i kontrola.

b) Wdrażanie i rozwój oferty handlowej
Najważniejsze zagadnienia: analiza wdrożenia, przygotowanie operacyjne oferty,przygotowanie sił sprzedaży, współpraca z działem marketingu, pilotaże i laby, ekspansja,systemy premiowe wspierające wdrażanie nowych aktywności handlowych.

c) Innowacje i zarządzanie zmianą w sprzedaży
Najważniejsze zagadnienia: znacznie innowacyjności w rozwoju firmy i jej oferty,zarządzanie innowacjami, rodzaje zmian, podstawy systemowego zarządzania zmianą w organizacji, pilotaże i laby.

d) Skuteczna polityka handlowa
Najważniejsze zagadnienia: planowanie sprzedaży, polityka rabatowa, pricing (zarządzanie cenami), rozwój oferty asortymentowej, tworzenie wartości dla klientów, suma korzyści,współpraca na linii sprzedaż – marketing.

e) Sprzedaż detaliczna
Najważniejsze zagadnienia: punkt detaliczny jako jednostka sprzedażowa, obszary sprzedaży detalicznej, merchandising, budowanie koszyka zakupowego, zarządzanie ruchem klientów,strategia asortymentowa, zarządzanie stanem magazynu punktu detalicznego, ceny detaliczne,lokalne działania marketingowe.

5. Marketing

a) Strategia marketingowa firmy
Najważniejsze zagadnienia: obszary działań marketingowych, strategia firmy a strategia marketingowa, model strategii marketingowej, pomiar efektywności, budowanie świadomości marketingowej na poziomie całej firmy, wdrażanie strategii marketingowej, kluczowe przekazy i wartości.

b) Marketing innowacyjny
Najważniejsze zagadnienia: innowacyjność w marketingu, nowoczesne kanały marketingowe,rozwój marketingu w firmie, otwartość na zmiany, procesowe pobudzanie kreatywności,nawyki operacyjne wspierające innowacyjność.

c) Współpraca między działem sprzedaży i działem marketingu
Najważniejsze zagadnienia: obszary styku i współpracy między sprzedażą i marketingiem,budowanie wspólnych KPI i standardów pracy, cykle marketingowe a cykle sprzedaży,nawyki operacyjne budujące atmosferę współpracy między marketingiem a sprzedażą.

6. Polityka szkoleniowa firmy

a) Kompetencje trenera: gry i zabawy integracyjne dla grup szkoleniowych
Najważniejsze zagadnienia: integracja jako element budowania zespołu; najważniejsze zasady integrowania zespołów; błędy podczas integrowania zespołu – jak ich unikać; integracja indor; lodołamacze, gry rozładowujące napięcie w zespole; gry aktywizujące grupę;integracja outdoor; terenowe formy aktywizacji zespołów; gry i zabawy sportowe.

b) Kompetencje trenera: sytuacje trudne podczas szkoleń
Najważniejsze zagadnienia: mapa trudności podczas szkoleń; minimalizowanie ryzyka –jakich błędów podczas szkoleń unikać; asertywność w pracy trenera; radzenie sobie z obiekcjami uczestników; rozwiązywanie konfliktów wewnątrzgrupowych; rozwiązywanie konfliktów grupa-trener.

c) Kompetencje trenera: diagnoza potrzeb szkoleniowych
Najważniejsze zagadnienia: diagnoza jako podstawa konstruowania szkoleń; trudności w procesie diagnozy; postawy pracowników a trafność diagnozy; etyczne aspekty diagnozy;metody diagnozy potrzeb szkoleniowych (m.in. obserwacja, wywiad, badania ankietowe);wyniki diagnozy a przygotowanie szkolenia.

d) Kompetencje trenera: jak ciekawie prowadzić szkolenia?
Najważniejsze zagadnienia: autoprezentacja i prowadzenie szkoleń; cechy dobrego trenera;style prowadzenia zajęć; trema i radzenie sobie z nią; etyczne aspekty pracy trenera;metodyka pracy szkoleniowej; konstruowanie szkoleń; techniki szkoleniowe; dynamika grupy(m.in. typologia uczestników szkolenia; aktywizowanie grupy szkoleniowej; radzenie sobie z oporem uczestników); ocena skuteczności szkolenia.

Kontakt

Grupa Trenerska Skills Designers
Maciej Chabowski Maciej Michalak S.C.


Ul. Węgierska 7/32
85-858 Bydgoszcz

biuro@skillsdesigners.pl

Maciej Chabowski
+48 607 772 951
chabowski@skillsdesigners.pl

Maciej Michalak

+48 501 680 746
michalak@skillsdesigners.pl

© 2019 Skills Designers. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt i wykonanie: michalchyrek.pl