Zarządzanie zespołem i motywowanie pracowników

 

1.            Psychologia grupy

a.            Dynamika grupy

b.            Zespoły pracownicze jako grupy społeczne

c.            Zespół jako system

d.            Rodzaje zespołów

e.            Korzyści pracy zespołowej

f.             Straty związane z pracą w grupie

 

2.            Skuteczna komunikacja z pracownikami

a.            Zasady komunikacji w zarządzaniu

b.            Komunikacja werbalna i niewerbalna

c.            Komunikacja jednokierunkowa i dwukierunkowa - jak mówić i aktywnie słuchać?

d.            Czynniki precyzyjnego porozumiewania się

e.            Asertywność w pracy z zespołem

f.             Trudne rozmowy z pracownikami – komunikacja w konflikcie, konstruktywna krytyka, wyrażanie obiekcji

g.            Rozwiązywanie problemów zespołu

h.            Zespołowe podejmowanie decyzji – granice i możliwości

 

3.           Umiejętności menedżerskie w zarządzaniu zespołem

a.            Style kierowania zespołami pracowniczymi

b.            Wyznaczanie i delegowanie zadań w kierowaniu zespołem

c.            Systemy ocen pracowniczych

 

4.            Zasady efektywnego motywowania pracowników

a.            Pojęcie motywacji

b.            Zasady motywowania

c.            Narzędzia motywowania pracowników

d.            Motywacja finansowa i pozafinansowa

e.            Różni ludzie, różne motywacje – rozpoznawanie co motywuje pracownika

 

Copyright © 2018 SkillsDesigners. Wszelkie prawa zastrzeżone