Zarządzanie stresem w pracy

 

1.            Psychologiczne podstawy stresu

a.            Czym jest stres?

b.            Rodzaje stresu

c.            Reakcje na stres

d.            Konsekwencje psychosomatyczne stresu

e.            Stres w pracy a stres w domu

 

2.            Strategie radzenia sobie ze stresem

a.            Potencjał grupy w redukcji stresu w pracy

b.            Kontakty interpersonalne a stres

c.            Efektywne zarządzanie czasem

d.            Asertywność własna – „Mam prawo do...”

e.            Aktywność fizyczna a dobre samopoczucie

f.             Narzędzia redukujące stres: autorelaksacja i wizualizacja

g.            Profilaktyka wypalenia zawodowego

 

3.            Stres podczas kontaktu z klientem

a.            Elementy stresujące w kontakcie z klientem

b.            Redefiniowanie problemów i trudności

c.            Konstruktywne wychodzenie z sytuacji konfliktowych z klientem

d.            Radzenie sobie z obiekcjami

e.            Asertywność w kontaktach z klientami

 

Copyright © 2018 SkillsDesigners. Wszelkie prawa zastrzeżone