Zarządzanie sobą w czasie

 

1.            Czym jest czas

a.            Czas jako kapitał

b.            Wyznaczanie celów

 

2.            Techniki wyznaczania priorytetów

a.            Metoda Eisenhowera

b.            Zasada Pareto

c.            Reguła 60/40

d.            Analiza ABC

 

3.            Sytuacje trudne w zarządzaniu czasem

a.            Analiza „złodziei czasu”

b.            Rozpoznawanie pułapek czasu

c.            Jak pozbyć się „złodziei czasu”?

d.            Asertywność jako narzędzie zarządzania czasem

 

4.            Techniki planowania czasu i zdań

a.            metoda ALPEN;

b.            metoda TRZOS;

c.            dobowa aktywność organizmu;

d.            przerwy;

e.            stres  w zarządzaniu czasem

f.             delegowanie zadań

 

5.            Narzędzia istotne w zarządzaniu czasem

a.            Kalendarz

b.            Komputer

c.            Telefon

d.            Korespondencja elektroniczna i tradycyjna

 

 

Copyright © 2018 SkillsDesigners. Wszelkie prawa zastrzeżone