Wywieranie wpływu i techniki perswazji  w kontakcie z odbiorcą usług/klientem

 

1.            Psychologia perswazji w praktyce

a.            Reguły wywierania wpływu na ludzi

b.            Model skutecznej perswazji wg Kevina Hogana

c.            Podstawowe techniki perswazji

d.            Manipulowanie własnym wizerunkiem

 

2.            Sposoby pozyskiwania informacji od odbiorcy usług/klienta

a.            Specyfika kontaktu z odbiorcą usługi

b.            Rodzaje pytań

c.            Sposoby zadawania pytań

d.            Strategiczne kierowanie rozmową

e.            Znaczenie komunikacji niewerbalnej w sterowaniu pozyskiwaniem informacji od odbiorcy usługi

 

3.            Wykrywanie kłamstwa

a.            Dlaczego ludzie kłamią?

b.            Oznaki kłamstwa

c.            Strategie wykrywania kłamstwa

d.            Reagowanie na kłamstwo odbiorcy usługi

 

4.            Obrona przed manipulacją

a.            Umiejętność przewidywania zachowań ludzi w sytuacji manipulacji

b.            Manipulacja a perswazja

c.            Rodzaje manipulacji

d.            Wykrywanie manipulacji

e.            Obrona przed manipulacją – podstawowe techniki

 

Copyright © 2018 SkillsDesigners. Wszelkie prawa zastrzeżone