Umiejętność komunikacji w dużym zespole, współpraca w zespole

 

1. Zespół czy grupa ludzi

a. Zespół jako system

b. Rodzaje zespołów

c. Małe i duże zespoły zadaniowe

d. Korzyści pracy zespołowej

e. Straty związane z pracą w grupie

 

2. Dynamika zespołu

a. Cykl życia zespołu

b. Cele zespołu

c. Optymalizacja ról i zadań

d. Efektywne zarządzanie konfliktem

 

3. Komunikacja w zespole

a. Zasady komunikacji interpersonalnej

b. Reguły komunikowania się w zespole

c. Wzajemne formułowanie oczekiwań

d. Skuteczne strategie informacyjne

 

4. Efektywna współpraca w zespole

a. Zasady skutecznego funkcjonowania zespołów

b. Typologia uczestników grupy

c. Eliminacja „zjadaczy czasu”

d. Twórcze rozwiązywanie problemów

- burza mózgów;

- dyskusja kierowana;

- metody fokusowe;

e. Konstruktywna krytyka element wspierający efektywność grupy

 

5. Podsumowanie

 

Copyright © 2018 SkillsDesigners. Wszelkie prawa zastrzeżone