Techniki sprzedaży z elementami profesjonalnej obsługi klienta

Cele:

  • Rozwój umiejętności w zakresie inicjowania kontaktów i budowania stałych relacji handlowych
  • Przedstawienie i zaznajomienie uczestników z modelem CECHA-ZALETA-KORZYŚĆ
  • Rozwinięcie kompetencji w zakresie radzenia sobie z zastrzeżeniami i reklamacjami
  • Przedstawienie reguł perswazji i wskazanie możliwości ich zastosowania w realiach biznesowych
  • Zaznajomienie uczestników z korzyściami wynikającymi z stosowania nowoczesnych technik prezentacji produktów

 

MODUŁ WPROWADZAJĄCY: Nasza sprzedaż

1.            Przedstawienie agendy szkolenia;

2.            Omówienie oczekiwań i potrzeb rozwojowych Uczestników;

3.            Analiza specyfiki asortymentu i obszaru sprzedażowego firmy

4.            Określenie przebiegu kontaktów sprzedaży

 

MODUŁ 1: Wywieranie wpływu w relacjach biznesowych

1.            Dlaczego ludzie kupują nasze produkty?

2.            Perswazja, wywieranie wpływu a manipulacja;

3.            Budowanie relacji – jak sprzedawać poprzez relacje

4.            Model perswazji sprzedażowej

5.            Wywieranie wpływu jako proces;

6.            Autoprezentacja i budowanie wizerunku

7.            Znaczenie komunikacji niewerbalnej w wywieraniu wpływu na innych;

8.            Reguły wywierania wpływu wg Roberta Cialdiniego;

9.            ćwiczenia praktyczne.

 

MODUŁ 2: Najskuteczniejsze techniki sprzedaży

1.            Przygotowanie, czyli badanie potrzeb klienta;

2.            Model C-Z-K – samospełniająca się sprzedaż;

3.            Znaczenie modelu C-Z-K w budowaniu wizerunku Twojej firmy;

4.            Ćwiczenia praktyczne

5.            PFS - Perswazyjny Format Sprzedaży;

6.            PFS w budowaniu relacji handlowych.

 

MODUŁ 3: Dwa proste sposoby na obiekcje i reklamacje

1.            Czemu reklamacje są takie trudne?

2.            Zasady reagowania na obiekcje i reklamacje;

3.            Technika P.I.W.;

4.            Technika P.O.P.O.;

5.            Ćwiczenia praktyczne.

 

MODUŁ 4: Niewidzialny sprzedawca- czyli ekspozycja i prezentacja

1.            Znaczenie ekspozycji w odbiorze oferty;

2.            Gdy nie ma nas w sklepie merchandising sprzedaje za nas?

3.            Jak ekspozycja wpływa na sprzedaż?

4.            Jakie ekspozycje i prezentacje pomagają a jakie przeszkadzają w sprzedaży?

5.            Słów kilka na temat postrzegania ceny przez klienta

Copyright © 2018 SkillsDesigners. Wszelkie prawa zastrzeżone