Sztuka prezentacji handlowej usług i produktów

  1. Rodzaje i techniki prezentacji handlowych
  2. Cele prezentacji handlowych
  3. Rola pierwszego wrażenia w kontakcie z klientami i kontrahentami
  4. Komunikaty werbalne i niewerbalne
  5. Jak nawiązywać kontakt ze słuchaczem (klientem i/lub kontrahentem)
  6. Typologia i oczekiwania klientów
  7. Projektowanie prezentacji

a. etapy tworzenia prezentacji;

b. case study jako technika prezentacji;

  1. Perswazja w prezentacji

a. strategia centralna i peryferyjna;

b. przekształcanie komunikatów negatywnych w pozytywne;

c. stosowanie odpowiednich pytań;

d. reguła kolejności;

e. triada: cecha, zaleta, korzyść;

f. wizualizacja w prezentacji;

g. jak stosować podsumowania na poszczególnych etapach prezentacji;

  1. Zamknięcie prezentacji

a. umiejętność właściwego podsumowania prezentacji;

b. udzielanie odpowiedzi na pytania odbiorców prezentacji;

c. strategie promocji podczas zamykania prezentacji

Copyright © 2018 SkillsDesigners. Wszelkie prawa zastrzeżone