Szkolenia biznesowe

Celem przygotowywanych, przez trenerów grupy Skills Designers, szkoleń biznesowych i szkoleń handlowych jest kształtowanie dodatkowych kompetencji zawodowych i rozwój osobisty uczestników. Łącząc formy aktywnego wypoczynku z zadaniami zespołowymi oraz pracą indywidualną, zwiększamy nie tylko efektywność, ale również motywację do pracy.

Poniżej zamieszczamy tematy najbardziej popularnych szkoleń biznesowych dostępnych w naszej ofercie:

Techniki sprzedaży: budowanie pozytywnych relacji z klientem

Profesjonalna obsługa klienta

Telefoniczna obsługa klienta z elementami telemarketingu

Wywieranie wpływu i techniki perswazji w kontakcie z odbiorcą usług/klientem

Skuteczna komunikacja interpersonalna

Asertywność w kontaktach biznesowych

Sztuka prezentacji handlowej usług i produktów

Sztuka negocjacji biznesowych

Autoprezentacja i wystąpienia publiczne

Zarządzanie zespołem i motywowanie pracowników

Zarządzanie stresem w pracy

Zarządzanie sobą w czasie

Umiejętność komunikacji w dużym zespole, współpraca w zespole

Świadome przywództwo i efektywne zarządzanie zespołami

Gry i zabawy integracyjne dla grup szkoleniowych

Sytuacje trudne podczas szkoleń

Profesjonalna diagnoza potrzeb szkoleniowych

Jak ciekawie prowadzić szkolenia w Twojej firmie?

Oprócz powyższych bloków tematycznych otwarci jesteśmy na realizację innych sugerowanych przez naszych Klientów szkoleń.

Naszym Klientom dajemy możliwość indywidualnego doboru paneli tematycznych w zależności od celów strategicznych i priorytetów ich firmy. Dzięki starannemu dopasowanie oferty masz gwarancję, że prowadzone szkolenia dostosowane będą specjalnie do potrzeb każdego uczestnika.

Aktywizujemy wszystkich uczestników warsztatów. Zadania są zindywidualizowane oraz dobierane w taki sposób, aby jak najlepiej wykorzystać możliwość podniesienia własnych kompetencji i umiejętności. Wszyscy Uczestnicy naszych szkoleń otrzymują specjalnie przygotowane materiały (zeszyty ćwiczeń, materiały multimedialne na płytach CD) oraz stosowne zaświadczenia potwierdzające udział w zajęciach. Ponadto po zakończeniu projektu istnieje możliwość uzyskiwania bezpłatnych konsultacji (tzw. post-consulting).

Szkolenia handlowe oraz biznesowe dla firm odbywają się na terenie całej Polski.

Copyright © 2019 SkillsDesigners. Wszelkie prawa zastrzeżone