Sytuacje trudne podczas szkoleń

1. Wprowadzenie do tematu trudnych sytuacji szkoleniowych

a. Mapa trudności podczas szkoleń

b. Aktywność grupy a typy szkoleń

c. Sytuacje trudne a pozycja trenera

d. Znaczenie procesu grupowego

 

2. Techniki radzenia sobie z sytuacjami trudnymi

a. Asertywność w pracy trenera

b. Metody radzenia sobie z obiekcjami uczestników szkolenia

c. Rozwiązywanie konfliktów wewnątrzgrupowych

d. Rozwiązywanie konfliktów: grupa kontra trener

 

3. Podsumowanie

 

Copyright © 2018 SkillsDesigners. Wszelkie prawa zastrzeżone