Świadome przywództwo i efektywne zarządzanie zespołami

 

1. Ja jako lider

„Ja – lider” - rozwijanie własnych kompetencji przywódczych

„Myślę, czuję, doświadczam, jestem” - zwiększenie samoświadomości

„Na przód!” - czego potrzebują inni ludzie żeby za nami podążyć – potrzeby, motywy

„Między zadaniem a ludźmi” – style przywództwa

„Rozwiązania są w Tobie” – praca skoncentrowana na przezwyciężaniu trudności;

 

2. Zespół, którym zarządzam

„Ludzie – kopalnia zasobów” - zespół jako źródło pomysłów

„Po nitce do kłębka” – od pomysłu do skutecznego rozwiązania

„Jak Cię widzą…”, czyli jak jesteśmy spostrzegani w grupie i jak poprawić własny wizerunek

 

3. Nasza współpraca, czyli dążenie do synergii

„Wszystkie barwy tęczy” – korzyści płynące z różnorodności w zespole

„Co Cię nie zabije…” - kryzys jako szansa rozwojowa

„Duch zespołu” – integracja drogą do sukcesu

„Ja, ty i my” - promowanie zdrowych relacji;

„Wewnętrzny róg obfitości” – maksymalizacja zasobów i potencjałów zespołu

„Synergia” – zadowolenie z pracy i kontaktu z ludźmi

 

Copyright © 2018 SkillsDesigners. Wszelkie prawa zastrzeżone