Skuteczna komunikacja interpersonalna

 

1.            Podstawy komunikacji interpersonalnej

a.            Znaczenie komunikacji interpersonalnej w kontaktach z innymi ludźmi

b.            Komunikacja werbalna a komunikacja niewerbalna

c.            Style komunikowania się

d.            Komunikacja a płeć

e.            Bariery w procesie komunikacji

 

2.            Trening umiejętności komunikacji z innymi

 

a.            Formułowanie oczekiwań i planowanie kontaktów interpersonalnych

b.            Kształtowanie kompetencji w tworzeniu zrozumiałych komunikatów

c.            Umiejętność aktywnego słuchania

d.            Doprecyzowanie jako strategia zwiększania efektywności komunikacji

 

3.            Komunikacja w zespole

a.            Znaczenie komunikacji w pracy zespołowej

b.            Reguły komunikowania się w zespole

c.            Rozwiązywanie konfliktów w grupie

d.            Zarządzanie informacją masową

Copyright © 2018 SkillsDesigners. Wszelkie prawa zastrzeżone