Oferta dla oświaty

Celem prowadzonych szkoleń jest poszerzanie kompetencji zawodowych nauczycieli poprzez rozwijanie ich umiejętności i wiedzy merytorycznej z zakresu pracy z uczniem oraz udanej komunikacji z rodzicami i opiekunami uczniów.

W ramach usług skierowanych do nauczycieli i placówek oświatowych proponujemy Państwu dwie podstawowe formy kształcenia, tj. szkolenia wewnętrzne i szkolenia otwarte. Nasze szkolenia są połączeniem mini-wykładów, warsztatów oraz dyskusji. We wszystkich przypadkach staramy się, aby przygotowywane przez nas programy i przykłady wiązały się ściśle z oczekiwaniami biorących w nich udział nauczycieli.

Wśród dostępnych paneli tematycznych przeznaczonych dla nauczycieli znajdują się m.in.:

Budowanie efektywnego zespołu, czyli jak integrować i rozwijać swoją klasę?

Celem tego szkolenia jest ukształtowanie kompetencji w zakresie budowania i rozwijania klasy jako zespołu współpracujących ze sobą osób. Wyjaśnimy czym jest klasa jako zespół i jakie role można w niej pełnić. Dowiemy się w jaki sposób rozwijać konstruktywną tożsamość grupową oraz integrować młodzież w sposób zapewniający nie tylko dobrą atmosferę wychowawczą, ale i bardziej efektywną naukę.

Gdzie leży granica uzależnienia?

Problem uzależnień dotyka olbrzymiej ilości młodzieży szkolnej. Dotyczy on zarówno dzieci wychowywanych przez uzależnionych rodziców, jak i uczniów, którzy sami eksperymentują i nadużywają substancji psychoaktywnych. Celem tego warsztatu jest przybliżenie uczestnikom najważniejszych zagadnień związanych z używkami oraz konsekwencjami ich zażywania. Ustalimy, gdzie leży granica między zażywaniem, a uzależnieniem. Nauczymy się jak rozpoznawać i pomagać dzieciom dotkniętym tym problemem. Zastanowimy się też, w jaki sposób rozmawiać na ten temat z uczniem oraz jego opiekunami.

Klasa

Asertywny nauczyciel

Asertywność to nie tylko umiejętność odmawiania. To postawa pozwalająca znaleźć nauczycielowi „złoty środek” pomiędzy uległością a agresją. Podczas tego warsztatu zastanowimy się, do czego może być przydatna asertywność i nauczymy się wykorzystywać ją w pracy z uczniem i kontaktach z rodzicami, które często stają się źródłem nieporozumień i konfliktów.

Agresja wśród młodzieży

Warsztat poświęcony problematyce agresji wśród młodzieży. Podczas zajęć przedstawione zostaną rodzaje zachowań agresywnych oraz ich najczęstsze przyczyny i konsekwencje. Wykorzystując doświadczenia wyniesione z pracy z młodocianymi przestępcami, wyjaśnimy jak w ramach pracy pedagogicznej zapobiegać i pomagać ofiarom agresji, ale i samym agresorom.

ADHD – uczeń z nadpobudliwością psychoruchową

W czasie zajęć omówiona zostanie problematyka nadpobudliwości ruchowej oraz jej przejawy. Zastanowimy się też w jaki sposób pracować z uczniem cierpiącym na ADHD.

Komunikacja interpersonalna w pracy nauczyciela

Celem szkolenia jest przybliżenie Uczestnikom specyfiki i zasad efektywnej komunikacji. W programie znajdują się zagadnienia związane m.in. ze sztuką kierowania rozmową oraz aktywnego słuchania.

Dysleksja: zagadnienia podstawowe i metody pracy

Problem dysleksji dotyczy dużej części młodzieży. Podczas tego szkolenia omówimy najważniejsze zagadnienia związane z tym zaburzeniem oraz przedstawimy metody pracy z uczeniem dyslektycznym.

NOWOŚĆ! Dyskalkulia: zagadnienia podstawowe i metody pracy

nauczycielW świadomości rodziców i nauczycieli na dobre zadomowił się problem dysleksji. Nauczyciele często potrafią już diagnozować dzieci z tymi zaburzeniami, wiedzą jak z nimi pracować i pomagać im w pokonywaniu trudności. Mało osób natomiast wie, że problemowi dysleksji towarzyszy często dyskalkulia, czyli specyficzne zaburzenia zdolności matematycznych (objawiające się m.in. kłopotami w wykonywaniu prostych działań, tworzeniu mniej lub bardziej złożonych układów przestrzennych, czy zrozumieniu poleceń w zadaniach napisanych jak i przeczytanych przez nauczyciela w trakcie sprawdzianu). Wychodząc na przeciw nowym problemom w edukacji młodzieży jako jedni z pierwszych przygotowaliśmy dla Państwa kompleksowe szkolenie, na którym dowiecie się w jaki sposób rozpoznawać, pracować i pomagać dzieciom dotkniętym tego typu problemami.

NOWOŚĆ! Metoda warsztatowa w pracy nauczyciela

Podczas tego panelu wyjaśnimy, w jaki sposób wykorzystywać metody i techniki warsztatowe, aby zwiększyć atrakcyjność i efektywność naszych zajęć.

NOWOŚĆ! Stres i wypalenie zawodowe

Nauczyciele z racji swej profesji bardzo często narażeni są na różnego rodzaju sytuacje stresujące i konfliktowe. Celem tego warsztatu jest nauczenie skutecznego radzenia sobie ze stresem, poprawienie jakości życia oraz rozwój umiejętności pozwalających uniknąć wypalenia zawodowego.

NOWOŚĆ! Alienacja wśród młodzieży: samotność, odrzucenie i samobójstwo

Czym różni się alienacja od anomii? Czy wszyscy klasowi „samotnicy” są odrzuceni przez rówieśników? Jak ma się to do samobójstw wśród uczniów? Na te i inne pytania dotyczące problemu alienacji wśród młodzieży odpowiemy podczas tych zajęć. Omówimy jej rodzaje oraz konsekwencje. Wyjaśnimy w jaki sposób rozpoznać i przeciwdziałać temu zjawisku oraz jak radzić sobie w sytuacjach zagrożenia samobójstwem.

Co jeszcze warto wiedzieć?

Szczegółowe programy warsztatów ustalane są indywidualnie w zależności od oczekiwań i potrzeb danej placówki oświatowej. Oprócz powyższych bloków tematycznych otwarci jesteśmy na realizację innych szkoleń sugerowanych przez naszych Klientów.

Wszyscy Uczestnicy naszych szkoleń otrzymują specjalne certyfikaty i zaświadczenia przydatne w dokumentowaniu rozwoju zawodowego w procesie awansu.

Ponadto istnieje możliwość zorganizowania szkolenia otwartego specjalnie dla zainteresowanej grupy nauczycieli. Jedynym warunkiem jest zebranie minimum 8 zdecydowanych osób. Zaletą takiej formy realizacji usług jest możliwość uzgodnienia dogodnego terminu oraz miejsca szkolenia.

Na wszystkie pytania dotyczące kwestii merytorycznych odpowiedzą:

Maciej Chabowski, tel. 0 607 772 951 mail: chabowski@skillsdesigners.pl

Maciej Michalak, tel. 0 501 680 746 mail: michalak@skillsdesigners.pl

Copyright © 2019 SkillsDesigners. Wszelkie prawa zastrzeżone