Nasz zespół

Maciej Chabowski

Maciej Chabowski - Partner Zarządzający / Trener - psycholog społeczny i dyplomowany trener biznesu. Jest współwłaścicielem Grupy Trenerskiej Skills Designers oraz dwóch portali branżowych (Polski Portal Psychologii Biznesu, Polski Portal Psychologii Społecznej). Wykształcenie i wiedzę zdobywał na Uniwersytecie im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku oraz podczas licznych szkoleń branżowych. Posiada duże doświadczenie praktyczne w pracy ze zróżnicowanymi grupami klientów biznesowych. Specjalizuje się w tematyce współpracy zespołowej, przywództwie i motywowaniu pracowników, zastosowaniu perswazji w relacjach biznesowych, szkoleniach menadżerskich oraz profesjonalnej obsłudze klienta. Posiada także szeroką wiedzę z zakresu komunikacji wewnętrznej, psychologii biznesu oraz psychologii ekonomicznej. Szkolił handlowców i kadrę zarządzającą wielu firm produkcyjnych (m.in. Privacon Poland, Wisan, Werther International Polska, Bakoma, Elektroskandia) i farmaceutycznych (m.in. Prosper, Pretium Farm, NEUCA, Świat Zdrowia, Synoptis Pharma). Od kilku lat dzieli się swoim doświadczeniem prowadząc także szkolenia dla innych trenerów biznesu.
Tematyka prowadzonych szkoleń: treningi umiejętności społecznych, kompetencje trenerskie, negocjacje, procesy grupowe, profesjonalna obsługa klienta, techniki sprzedaży, perswazja i wywieranie wpływu, autoprezentacja i wystąpienia publiczne, zarządzanie zespołami, praca z młodzieżą niedostosowaną społecznie.

 

Maciej Michalak

Dr Maciej Michalak - Partner Zarządzający / Trener - trener biznesu, psycholog społeczny, nauczyciel akademicki. Współwłaściciel Grupy Trenerskiej Skills Designers i autor publikacji naukowych. Wiedzę i doświadczenie zdobywał na Uniwersytecie im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Od ośmiu lat aktywnie pracuje z ludźmi realizując zajęcia ze studentami oraz organizując i prowadząc szkolenia seminaryjne oraz coachingi. Szkolenia, które prowadzi mają zawsze wysoki poziom merytoryczny i wzbogacone są licznymi ćwiczeniami przydatnymi w codziennej praktyce.
Tematyka prowadzonych szkoleń: treningi umiejętności społecznych, techniki sprzedaży, profesjonalna obsługa klienta, zarządzanie zasobami ludzkimi, procesy grupowe, budowanie zespołów, zarządzanie stresem, merchandising, coaching.

 

Zbigniew Pietrzak-Stocki

Zbigniew Pietrzak-Stocki - Partner / Trener - certyfikowany trener biznesu Szkoły Trenerów Biznesu Training Partners. Absolwent Akademii Morskiej w Gdyni i Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania i sprzedaży w segmencie B2B i B2C. Jest też związany z Grupą Pracuj, gdzie pełni pełni stanowisko menedżerskie.
Tematyka prowadzonych szkoleń: profesjonalna obsługa klienta, savoir vivre w biznesie, komunikacja interpersonalna, techniki sprzedaży, negocjacje handlowe, telemarketing, budowanie zespołów.

 

Przemysław Siwula

Przemysław Siwula - Partner / Trener - praktyk sprzedaży z kilkunastoletnim doświadczeniem, właściciel firmy szkoleniowej Credo. Kształcił się na Politechnice Poznańskiej oraz na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył szereg szkoleń biznesowych i handlowych. Współpracuje z największymi korporacjami jako konsultant i trener. Uczestnicząc w szkoleniach Przemysława Siwuli zyskują Państwo wiedzę popartą kilkunastoletnim doświadczeniem w biznesie i handlu.
Tematyka prowadzonych szkoleń: negocjacje, techniki sprzedaży, kreatywność w sprzedaży, strategie prezentacji produktu, obsługa klienta, sprzedaż telefoniczna, zarządzanie zespołami, merchandising, coaching.

 

Karolina Engelgardt

Karolina Engelgardt - Partner / Trener - psycholog, wykładowca i certyfikowany trener biznesu. Prowadzi treningi kompetencji psychospołecznych. Współautorka i współprowadząca cykl audycji, emitowanych na antenie Radia Pomorza i Kujaw „PiK”, propagujących zdrowie i higienę psychiczną: „Zagubieni - z psychiatrią na ty”. Posiada doświadczenie terapeutyczne w pracy z dorosłymi, dziećmi i młodzieżą. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Kształciła się również w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie oraz w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy. Specjalizuje się w treningach z zakresu zarządzania zespołem i świadomego przywództwa, budowania satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi na bazie umiejętności komunikowania się oraz treningu asertywności, pracy nad rozwojem osobistym, team buildingu, treningach radzenia sobie ze stresem. Udział w szkoleniach prowadzonych przez Karolinę Engelgardt gwarantuje uzyskanie ciekawej wiedzy praktycznej w miłej atmosferze.
Tematyka prowadzonych szkoleń: treningi zarządzania zespołem i świadomego przywództwa treningi kompetencji psychospołecznych, team buliding, praca nad rozwojem osobistym, trening radzenia sobie ze stresem.

 

Dr Kinga Sobieralska-Michalak - Trener - psycholog, praktyk, wykładowca i trener biznesu. Autorka publikacji naukowych w recenzowanych czasopismach międzynarodowych. Wykształcenie i doświadczenie zdobywała na Uniwersytecie im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz na Uniwersitätsklinikum Lübeck oraz Uniwersität Leipzig w Niemczech.. Od 7 lat aktywnie pracuje w środowisku uniwersyteckim, prowadząc zajęcia ze studentami oraz różnego rodzaju warsztaty.
Tematyka prowadzonych szkoleń: zarządzanie stresem, trening umiejętności społecznych, budowanie wizerunku, diagnostyka potrzeb szkoleniowych.

 

Katarzyna Chabowska - Trener - psycholog, praktyk, na co dzień pracuje z dziećmi i młodzieżą w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Prowadzi także praktykę prywatną oraz poradnictwo rodzinne. Ukończyła szereg szkoleń specjalistycznych. Posiada duże doświadczenie kliniczne w diagnostyce i rozwiązywaniu problemów wychowawczych i rozwojowych.
Tematyka prowadzonych szkoleń: deficyty i zaburzenia rozwojowe, stymulowanie rozwoju, nadpobudliwość psychoruchowa (ADHD), dysleksja, dyskalkulia, agresja i alienacja wśród młodzieży, metody relaksacyjne oraz coaching rodziny.

 

Magdalena Suppan – Trener – trener biznesu, psycholog i wykładowca na uczelniach wyższych. Posiada wieloletnie doświadczenie handlowe w branży farmaceutycznej i okołomedycznej. Współpracując z różnymi firmami doradczo-szkoleniowymi prowadziła treningi dedykowane m.in. handlowcom, kadrze menedżerskiej, służbie zdrowia, oraz pracownikom oświaty. Jest ekspertem w zakresie kompetencji społecznych i sprzedażowych. Specjalizuje się m.in. w treningach z zakresu asertywności, umiejętności interpersonalnych, obsługi trudnego klienta, profesjonalnej sprzedaży, podejmowaniu decyzji, zarządzania stresem czy zarządzania sobą w czasie.

 

Łukasz Grześkowiak - Trener - ekonomista, absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania w Toruniu, Szkoły trenerów na Wyższej Szkole Bankowej oraz Evendine College w Londynie. Wieloletni manager w branży HoReCa w jednej z Sieci Restauracji w Wielkiej Brytanii a także Dyrektor Zarządzający jednej z największych klinik Medical Spa w Polsce; gdzie zarządzał kilkudziesięcioosobowym zespołem medycznym oraz ponad stu osobowym personelem hotelowym. W branży FMCG pracował jako Dyrektor w jednej z większych sieci supermarketów w Polsce – „PIOTR I PAWEŁ”, gdzie zarządzał dużymi zespołami oraz współtworzył standardy obsługi. Przez wiele lat zajmował również stanowisko managera marketingu na Polskę u lidera rynku w branży aptecznej – TORFARM S.A. obecnie GK NEUCA S.A. Obecnie Dyrektor Zarządzający firmy Pharma2Pharma sp. z o.o., właściciel Agencji Marketingowo Szkoleniowej PROFIT CONSULTING oraz aktywny trener biznesu. Współpracuje także z firmami z zakresie tworzenia planów marketingowych czy też wspomagania negocjacji handlowych. Kwalifikowany Trener Biznesu - ukończył Akademię Trenera Biznesu na Wyższej Szkole Bankowej oraz szkołę trenerów ROZVIYAK.

Copyright © 2019 SkillsDesigners. Wszelkie prawa zastrzeżone