Misja firmy

Misją Grupy Trenerskiej Skills Designers jest świadczenie rzetelnych usług szkoleniowych i doradczych oraz zapewnianie naszym Klientom specjalistycznego wsparcia merytorycznego w zakresie budowania efektywnych zespołów pracowniczych.

Nasze wartości

Funkcjonowanie naszej firmy opieramy na wartościach, które sami wyznajemy:

Uczciwość, bo tylko dzięki niej budować można wzajemne zaufanie i pewność, że to, co deklarujemy ma pokrycie w realnych działaniach.

Efektywność wynikająca z koncentracji na pełnym zrealizowaniu

Profesjonalizm, który oznacza dla nas nie tylko dobre przygotowanie czy sprawne posługiwanie się wiedzą fachową, ale także gotowość do ciągłego rozwijania posiadanego potencjału.

Pragmatyzm, gdyż ułatwia on adekwatne i praktyczne podejście do potrzeb naszych Klientów.

Copyright © 2019 SkillsDesigners. Wszelkie prawa zastrzeżone