Jak ciekawie prowadzić szkolenia w Twojej firmie?

 

1. Profesjonalna autoprezentacja i prowadzenie szkoleń

a. Style prowadzenia zajęć

b. Cechy dobrego trenera

c. Kreowanie pozytywnego wizerunku własnej osoby

d. Zarządzanie czasem szkolenia

e. Sposoby radzenia sobie z tremą

f. Sztuka wyrazistej mowy

g. Etyczne problemy w pracy trenera

 

2. Metodyka pracy szkoleniowej

a. Przygotowanie materiałów i pomocy dydaktycznych

b. Techniki szkoleniowe (formy wykładowe, ćwiczenia grupowe, techniki multimedialne)

c. Techniki oceny skuteczności szkolenia

d. Wzbudzanie zainteresowania – jak przyciągnąć uwagę uczestników

 

3. Dynamika grupy

a. Nastawienie i poziom motywacji uczestników

b. Typologia uczestników szkolenia

c. Aktywizowanie grupy szkoleniowej

d. Jak radzić sobie z oporem uczestników

 

Copyright © 2018 SkillsDesigners. Wszelkie prawa zastrzeżone