Badania marketingowe

O naszych badaniach

Celem badań jest przedstawienie Państwu obiektywnych i celowych analiz umożliwiających podejmowanie trafnych decyzji dotyczących działań marketingowych oraz dalszego rozwoju Waszej firmy. Nasze badania znajdują zastosowanie we wszelkich działaniach handlowo-usługowych. Umożliwiają one m.in.: wykrycie istotnych procesów zachodzących na rynku, określenie potrzeb i oczekiwań odbiorców, konsumentów i potencjalnych kontrahentów; zaplanowanie reakcji na działania konkurencji oraz diagnozę sytuacji wewnętrznej firmy czy instytucji.

Zakres badań

Zajmujemy się zarówno analizami jakościowymi jak i ilościowymi. Oto przykładowe projekty badawcze, które realizujemy dla naszych Klientów:

 1. Percepcja i odbiór społeczny marki
 2. Ocena produktu przez jego odbiorców oraz pozycja na rynku
 3. Potrzeby i oczekiwania grup docelowych (Target Attitudes Study)
 4. Jakość obsługi klienta (Mystery Shopping)
 5. Lojalność i zadowolenie klientów
 6. Segmentacja rynku
 7. Atmosfera w organizacji oraz poziom satysfakcji z pracy
 8. Oceny motywacyjne
 9. Reakcje personelu na zmiany i innowacje
 10. Funkcjonowanie kanałów informacyjnych w korporacji
 11. Relacje międzygrupowe w firmie

Sposób przetwarzania danych

Wyniki każdego z naszych badań podlegają wnikliwej analizie statystycznej. W naszej praktyce wykorzystujemy najnowocześniejsze narzędzia statystyczne i zachowujemy akademickie standardy metodologiczne. Jednocześnie dbamy o to, aby wszelkie uzyskane tą drogą wyniki były opracowywane w sposób przystępny i łatwy do interpretacji.

Copyright © 2019 SkillsDesigners. Wszelkie prawa zastrzeżone