Asertywność w kontaktach biznesowych

1. Pojęcie asertywności

a. Agresja – asertywność – uległość

b. Rola asertywności w naszym życiu

c. Podstawowe zasady asertywności

d. Wpływ stresu na zachowania

e. Znaczenie asertywności w kontaktach biznesowych

 

2. Asertywny warsztat pracy handlowca

a. Efektywna komunikacja:

- warunki i bariery skutecznej komunikacji;

- strategie zadawania pytań;

- parafraza;

- klaryfikacja;

b.  Asertywne techniki autoprezentacji (ingracjacja, autopromocja)

 

3. Asertywność w trudnych sytuacjach handlowych

a. Punkt widzenia sprzedawcy i klienta

b. Sytuacje konfliktowe w kontaktach z klientem

c. Obiekcje i zastrzeżenia klienta – jak sobie z nimi radzić?

d. Sposoby powiedzenia „NIE”

e. Zasady konstruktywnego wyrażania pochwały, złości, krytyki

 

4. Kształtowanie asertywnych postaw handlowych

a. Analiza przypadków

b. Symulacje handlowe

c. Praca z kamerą

 

5. Podsumowanie

Copyright © 2018 SkillsDesigners. Wszelkie prawa zastrzeżone